Eszkola

Wzór na moment skręcający wzór

Wzór na moment skręcający przypadający na odcinek H cylindra zewnętrznego ma postać:

\(M=2\pi\eta Hr^3\cfrac{d\omega}{dr}\)

gdzie:

\(M\) - moment skręcający \([N\cdot m]\),

\(\eta\) - lepkość dynamiczna płynu newtonowskiego \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(H\) - wysokość warstewki płynu \([m]\),

\(r\) - odległość od osi obrotów \([m]\),

\(\omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\).Wzór na moment skręcający - jak stosować w praktyce?

5×6 =