Eszkola

Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia wzór

Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia ma postać:

\(R_s=R_{slab}+R_{backfill}\)

gdzie:

\(R_s\) - opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia \([kN]\),

\(R_{slab}\) - wyrażone wzorem:

\(R_{slab}= Uh\left[c_s+0,5K_o\gamma(2d-h)\tan\varphi_s\right]\)

\(R_{backfill}\) - wyrażone wzorem:

\(R_{backfill}=U(D-h)\left[0,5K_a\gamma(2D-h)\tan\varphi_b\right]\)

\(U\) - obwód podstawy fundamentu \([m]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\),

\(c_s\) - kohezja gruntu na wysokości odsadzki \([\cfrac{kN}{m^2}]\),

\(K_o\) - współczynnik parcia gruntu w spoczynku \([-]\),

\(\gamma\) - ciężar objętościowy gruntu \([\cfrac{kN}{m^3}]\),

\(h\) - wysokość odsadzki \([m]\),

\(\varphi_s\), \(\varphi_b\) - kąt tarcia wewnętrznego gruntu odpowiednio na wysokości odsadzki i zasypki \([^o]\),

\(K_a\) - współczynnik parcia aktywnego \([-]\).


Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia - jak stosować w praktyce?

1×2 =

Oprócz - wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty bez podcięcia może Ci się przydać