Eszkola

Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem wzór

Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem  (fundamenty z podcięciem) ma postać:

\(R_s=UD\left(c+0,5K_o\gamma D\tan\varphi\right)\)

gdzie:

\(R_s\) - opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem \([kN]\),

\(U\) - obwód podstawy fundamentu \([m]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\),

\(c\) - kohezja gruntu \([\cfrac{kN}{m^2}]\),

\(K_o\) - współczynnik parcia gruntu w spoczynku \([-]\),

\(\gamma\) - ciężar objętościowy gruntu \([\cfrac{kN}{m^3}]\),

\(\varphi\) - kąt tarcia wewnętrznego \([^o]\).Wzór na opór na wyciąganie związane ze ścinaniem - fundamenty z podcięciem - jak stosować w praktyce?

4×6 =