Eszkola

Wzór na bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów ma postać:

\(Q_{wins}=q_nG_qG_{ins}C_{ins}A_{ins}\)

gdzie:

\(Q_{wins}\) - bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_{ins}\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru, przyjmowany w zależności odległości konstrukcji wsporczej \([-]\),

\(C_{ins}\) - współczynnik oporu aerodynamicznego łańcucha izolatorów wynoszące 1,2 \([-]\),

\(A_{ins}\) - pole rzutu poziomego łańcuch izolatorów na płaszczyznę pionową równoległą do osi łańcucha \([m^2]\).Wzór na bezpośrednie oddziaływanie wiatru na łańcuchy izolatorów - jak stosować w praktyce?

3+3 =