Eszkola

Wzór na smukłość efektywną wzór

Wzór na smukłość efektywnąi ma postać:

\(\bar{\lambda}_{eff}=k\lambda\)

gdzie:

\(\bar{\lambda}_{eff}\) - smukłość efektywną \([-]\),

\(\lambda\) - smukłość względna \([-]\),

\(k\) - współczynnik smukłości efektynwej \([-]\).



Wzór na smukłość efektywną - jak stosować w praktyce?

5×5 =