Eszkola

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu ze skratowaniem wzór

Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu ze skratowaniem ma postać:

\(\lambda_v=5,3\sqrt{\cfrac{A}{n\cdot A_{\alpha}}}\)

gdzie:

\(\lambda_v\) - smukłość postaciowa gałęzi elementu ze skratowaniem \([-]\),

\(A\) - pole przekroju całego elementu \([m^2]\),

\(n\) - liczba płaszczyzn skratowania w kierunku wyboczenia \([-]\),

\(A_{\alpha}\) - obliczany z poniższego wzoru:

\(A_{\alpha}=A_p\cdot \tan\alpha\leq A_p\)

przy czym:

\(A_p\) - pole przekroju krzyżulca lub krzyżulców w przedziale skratowania \([m^2]\),

\(\alpha\) - kąt między osiami krzyżulca i gałęzi \([^o]\).Wzór na smukłość postaciową gałęzi elementu ze skratowaniem - jak stosować w praktyce?

9-1 =