Eszkola

Wzór na smukłość względną zwichrzenia wzór

Wzór na smukłość względną zwichrzenia ma postać:

- wzór ogólny

\(\bar{\lambda_L}=1,15\sqrt{\cfrac{M_g}{M_{cr}}}\)

- wzór uproszczony dotyczący belek o bisymetrycznym przekroju dwuetowym swobodnie podpartych w sposób widełkowy i obiążanych momentami na podporach

\(\bar{\lambda_L}=0,045\sqrt{\cfrac{l_o\cdot h\cdot \beta \cdot f_d}{b\cdot t\cdot 215}}\)

gdzie:

\(\bar{\lambda_L}\) - smukłość względna zwichrzenia \([-]\),

\(M_g\) - moment zginający od obciążeń o wartości obliczeniowej \([N\cdot m]\),

\(M_{cr}\) - moment krytyczny \([N\cdot m]\),

\(l_o\) - rozpiętość belki \([m]\),

\(h\) - wysokość belki \([m]\),

\(f_d\) - wytrzymałość obliczeniowa stali \([Pa]\),

\(b\) - szerokość pasa (stopki) belki \([m]\),

\(t\) -  grubość pasa (stopki) belki \([m]\),

\(\beta\) - współczynnik korekcji wartości momentu zginającego belkę \([-]\).

Wzór na smukłość względną zwichrzenia - jak stosować w praktyce?

7×1 =