Eszkola

Wzór na zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji plus wewnętrzne zyski ciepła wzór

Wzór na zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła

Wzór na zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła ma postać:

- dla pomieszczeń użytkowanych ≥ 12 h:

\(\dot Q_w=\left[0,34\left(t_i-t_e\right)-9\right]\cdot V\)

- dla pomieszczeń użytkowanych < 12 h:

\(\dot Q_w=\left[0,34\left(t_i-t_e\right)-7\right]\cdot V\)

gdzie:

\(\dot Q_w\) - zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła \([W]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu \([^oC]\),

\(t_e\) - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego \([^oC]\),

\(V\) - kubatura pomieszczenia \([m^3]\).Wzór na zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji plus wewnętrzne zyski ciepła - jak stosować w praktyce?

3+4 =