Eszkola

Wzory na straty cieplne wzór

Straty cieplne dla ścian płaskich można wyliczyć ze wzoru:

\(k=\cfrac{Q}{F\left(t_w-t_o\right)}\)

gdzie:

\(k\) - jednostkowa starta cieplna \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(Q\) - ciepło przewodzone \([W]\),

\(F\) - powierzchnia przekroju, przez które ciepło jest przewodzone \([m^2]\),

\(t_w\) - temperatura czynnika stykającego się ze ścianą od wewnątrz \([K]\),

\(t_o\) - temperatura otoczenia \([K]\).

Natomiast dla rur straty cieplne wyznacza się ze wzoru:

\(k'=\cfrac{Q}{l\left(t_w-t_o\right)}\)

gdzie:

\(k'\) - jednostkowa starta cieplna \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(l\) - średnica rury \([m]\).


Wzory na straty cieplne - jak stosować w praktyce?

9+3 =