Eszkola

Wzór na straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym wzór

Wzór na straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym ma postać:

\(Q_{sp}=0,024SD_{sp}\cdot A_{sp}\cdot U_{sp}\)

gdzie:

\(Q_{sp}\) - straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym \([\cfrac{kWh}{a}]\),

\(SD_{sp}\) - liczba stopniodni okresu ogrzewania odpowiednio do obliczenia strat ciepła przez strop nad piwnicą nieogrzewaną \([\cfrac{Kd}{a}]\),

\(A_{sp}\) - pole powierzchni stropu nad piwnicą nieogrzewaną w świetle przegród prostopadłych \([m^2]\),

\(U_{sp}\) - współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem wpływu mostków termicznych stropu nad piwnicą nieogrzewaną \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym - jak stosować w praktyce?

1+6 =

Oprócz - wzór na straty ciepła w wyniku przenikania przez strop nad piwnicą nieogrzewaną w sezonie grzewczym może Ci się przydać