Eszkola

Wzór na straty ciągu w kominie wzór

Wzór na straty ciągu w kominie  ma postać:

\(p_o=\left(\lambda\cdot \cfrac{h}{d_r}+\sum\xi\right)\cfrac{w^2\cdot \rho_s}{2}\)

gdzie:

\(p_o\) - straty ciągu w kominie \([Pa]\),

\(\lambda\) - współczynnik oporów tarcia (λ=0,03÷0,08) \([-]\),

\(h\) - wysokość komina \([m]\),

\(d_r\) - równoważna średnica hydrauliczna przewodów \([m]\),

\(\xi\) - współczynnik ruchu oporu miejscowego \([-]\),

\(w\) - prędkość przepływu spalin \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho_s\) - gęstość spalin \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na straty ciągu w kominie - jak stosować w praktyce?

5-3 =