Eszkola

Wzór na niezbędną wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej wzór

Wzór na niezbędną wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej ma postać:

\(h=39\cfrac{S}{\left(\cfrac{1}{T_2}-\cfrac{1}{T_s}\right)\cdot P_b}\)

gdzie:

\(h\) - niezbędna wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej \([m]\),

\(S\) - wymagany ciąg kominowy \([Pa]\),

\(T_2\) - temperatura powietrza zewnętrznego (przyjmowana do spalin instalacji c.o. T2=285K) \([K]\),

\(T_s\) - temperatura spalin \([K]\),

\(P_b\) - ciśnienie barometryczne (które można przyjmować jako wartość stałą 101325 Pa na poziomie morza, zmniejszoną o 11,75 Pa na każde 100m wzniesienia n.p.m.) \([Pa]\).Wzór na niezbędną wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej - jak stosować w praktyce?

7-3 =

Oprócz - wzór na niezbędną wysokość komina do uzyskania odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej może Ci się przydać