Eszkola

Wzór na prędkość masową odparowania wilgoci wzór

Wzór na prędkość masową odparowania wilgoci ma postać:

\(w_A=\cfrac{\alpha}{r}\left(t_p-t_w\right)\)

gdzie:

\(w_A\) - prędkość masowa odparowania wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła od pary przegrzanej do materiału \([\cfrac{kJ}{m^2\cdot s\cdot K}]\),

\(t_p\) - temperatura pary przegrzanej \([K]\),

\(t_w\) - temperatura powierzchni materiału (dla pracy pod ciśnieniem atmosferycznym można przyjąć tw=373,15K) \([K]\),

\(r\) - ciepło kondensacji pary \([\cfrac{kJ}{kg}]\).Wzór na prędkość masową odparowania wilgoci - jak stosować w praktyce?

7-1 =