Eszkola

Wzór na prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego wzór

Wzór na prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego ma postać:

\(w_{ki}=\rho_iu\)

gdzie:

\(w_{ki}\) - prędkość masowa \(i\)-tego składnika strumienia konwekcyjnego \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(\rho_i\) - gęstość \(i\)-tego składnika w strumieniu \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(u\) - prędkość liniowa \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór na prędkość masowa składnika i strumienia konwekcyjnego - jak stosować w praktyce?

8+4 =