Eszkola

Wzór na nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z wzór

Wzór na nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z ma postać:

\(\sigma_h=K_hu\)

gdzie:

\(\sigma_h\) - nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z \([kPa]\),

\(K_h\) - współczynnik odkształcenia bocznego gruntu na głębokości z \([\cfrac{kN}{m}]\),

\(u\) - przemieszczenie poziome fundamentu na głębokości z \([m]\).Wzór na nacisk boczny fundamentu wywołany obciążeniem na głębokości z - jak stosować w praktyce?

4+7 =