Eszkola

Wzór na poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym wzór

Wzór na poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym ma postać:

\(u_n=\cfrac{2H_d}{v_4}\left[\cfrac{6a_1Dh+3a_2(D-h)-2a_3}{4a_1(a_3+3a_4D)-3a_2(a_2+2a_4)}\right]\)

gdzie:

\(u_n\) - poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym \([m]\),

\(H_d\) - wartość obliczeniowa składowej poziomej oddziaływania \([kN]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\),

\(h\) - wysokość zaczepienia siły poziomej w stosunku do poziomu terenu \([m]\),

\(v_4\) - współczynnik przeliczeniowy uwzględniający zmianę kształtu fundamentu \([-]\),

\(a_1=\sum\limits_{i=1}^nK_{h,i}L_i\left(h_i-h_{i-1}\right)\),

\(a_2=\sum\limits_{i=1}^nK_{h,i}L_i\left(h_i^2-h_{i-1}^2\right)\),

\(a_3=\sum\limits_{i=1}^nK_{h,i}L_i\left(h_i^3-h_{i-1}^3\right)\),

\(h_i\), \(h_{i-1}\) - odległości odpowiadające spągu oraz stropu warstwy \(i\)-tej liczone od powierzchni terenu \([m]\),

\(a_4\) - współczynnik określany z zależności:

\(a_4=\cfrac{B^3E_{oed}}{D}\left(\cfrac{L}{D}\right)^{0,4}\)

przy czym:

\(B\) - szerokość podstawy fundamentu \([m]\),

\(E_{oed}\) - edometryczny moduł ściśliwości \([kPa]\),

\(L\) - długość podstawy fundamentu \([m]\).
Wzór na poziome przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym - jak stosować w praktyce?

9-3 =