Eszkola

Wzór na średnią logarytmiczną siłę napędową wzór

Wzór na średnią logarytmiczną siłę napędową ma postać:

\((Y_{sw}-Y)_m=\cfrac{(Y_{sw}-Y)_1-(Y_{sw}-Y)_2}{\ln\cfrac{(Y_{sw}-Y)_1}{(Y_{sw}-Y)_2}}\)

gdzie:

\((Y_{sw}-Y)_m\) - średnia logarytmiczna siła napędowa \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(Y\) - wilgotność gazu suszącego \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(Y_{sw}\) - wilgotność powietrza suszącego w stanie nasycenia w temperaturze wilgotnego termometru \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\((Y_{sw}-Y)_1\) - różnica wilgotności na początku procesu \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\((Y_{sw}-Y)_2\) - różnica wilgotności na końcu procesu \([\cfrac{kg}{kg}]\).


Wzór na średnią logarytmiczną siłę napędową - jak stosować w praktyce?

7-3 =