Eszkola

Wzór na średnią wzór

Wzór na średnią ma postać:

 
\(M = \dfrac{a_1 + a_2 + ... + a_n}{N}\)

 
gdzie:

\(M\) - średnia

\(a_i\) - poszczególne wyniki

\(N\) - liczba wyników

Aby obliczyć średnią musimy dodać do siebie wszystkie wyniki i podzielić tą sumę przez ilość tych wyników.

Przykład obliczenia średniej:

Zmierzyliśmy wzrost 12 osób i otrzymaliśmy następujące wyniki:
171, 159, 210, 198, 166, 167, 184, 154, 187, 180, 175, 171

Następnie sumujemy wszystkie wyniki: 171 + 159 + 210 + ... + 171 = 2122

Następnie uzyskany wynik dzielimy przez liczbę wszystkich obserwacji, w naszym przykładzie, osób, czyli 12

2122 / 12 = 176,83 - średnia \(M\)

Wzór na średnią - jak stosować w praktyce?

1×3 =