Eszkola

Wzór na ogólną postać regresji wzór

Wzór na ogólną postać regresji ma postać:


\(Y = f(X,\beta) + \epsilon\)

 

gdzie:

\(X\) - predyktor, zmienna wyjaśniająca, przewidująca

\(Y\) - zmienna zależna, zmienna wyjaśniana, przewidywana

\(\beta\) - współczynnik regresji

\(f(X,\beta)\) - równanie regresji

\(\epsilon\) - błąd losowy


Regresję (ogólnie) zatem możemy określić jako funkcję matematyczną opisującą zależność pomiędzy predyktorem lub predyktorami a zmienną zależną, z uwzględnieniem błędu loowego.

Wzór na ogólną postać regresji - jak stosować w praktyce?

1×6 =