Eszkola

Wzór na rozstęp wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na rozstęp ma postać:

 

\(R = X_{max} - X_{min}\)

gdzie:

\(R\) - rozstęp

\(X_{max}\) - najwyższa wartość w zbiorze

\(X_{min}\) -najniższa wartość w zbiorze

 

Aby obliczyć rozstęp należy znaleźć w zbiorze danych wartość najwyższą i najniższą w zebranym zbiorze wyników i wartość najniższą odjąć od wartości majwyższej. Rozstęp nie może być liczbą ujemną.

Przykład obliczenia rozstępu:

Osoby w naszym badaniu były w wieku:

18, 19, 50, 43, 32, 51, 18, 33, 29, 50 (lata)

Aby obliczyć rozstęp musimy znaleźć najniższą i najwyższą wartość w zbiorze, czyli osobę najmłodszą i najstarszą. Wynik najniższy wyniósł 18 lat  (nie jest istotne to czy była jedna czy kilka takich samych najniższych czy najwyższych obserwacji) a najwyższy 51 lat.

Rozstęp = 51 - 18 = 33 lata - \(R\)

Wzór na rozstęp - jak stosować w praktyce?

8-4 =