Eszkola

Rozstęp, miara zróżnicowania - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rozstęp

Rozstęp jest najprostszą miarą rozproszenia (zmienności). Jest niczym innym jak różnicą między wartością maksymalną a minimalną z naszego zbioru obserwacji. Pokazuje zatem jedynie jaki jest zakres naszych obserwacji nie informuje w żaden sposób co dzieje się "w środku" tego zakresu np. jaka wartość występowała najczęściej, czy jaka jest średnia dla tego zbioru obserwacji. 

Przykład:

Dwie grupy osób poproszono o ocenę na dziesięciostopniowej skali. W jednej grupie najniższy wynik wynosił 3, najwyższy 9. W drugiej grupie natomiast wynik najniższy to 1 a najwyższy 9. Tak więc: 
R1 = X1 max - X1 min = 9 - 3 = 6
R2 = X2 max - X2 min = 9 - 1 = 8

Gdzie: 

R: Rozstęp 
X max: najwyższa wartość w zbiorze obserwacji
X min: najniższa wartość w zbiorze obserwacji

Widzimy zatem, że w grupie 2 zakres odpowiedzi był większy niż w grupie 1. Oznacza to, że w grupie 2 udzielano bardziej skrajnych odpowiedzi niż w grupie 1.

Miarę tą często stosuje się dla takich zmiennych jak wiek osób badanych czy uzyskiwany dochód. Rozstęp informuje nas wtedy, jak duża była dysproporcja pomiędzy osobą najmłodszą a najstarszą, pomiędzy osobą o najniższych dochodach a najwyższych. Określa jak duża jest ta różnica. 

Rozstęp Wasze opinie

7-1 =