Eszkola

Dominanta, modalna, moda - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Dominanta należy do grupy miar centralnych. Opisuje ona wartość najczęściej występującą w zbiorze danych. Dominantę również nazywa się modalną lub modą, czyli "najmodniejszą wartością".

Przykład:
Uzyskaliśmy następujące dane:

0,1,3,4,4,4,5,5,6,8,9

W tym zbiorze dominanta wynosi 4, dlatego, że pojawia się ona najczęściej dla danej zmiennej. Jest ona najbardziej "popularną" wartością.

Może się jednak pojawić sytuacja następująca:

0,0,2,3,4,4,4,5,5,6,6,6,7 

W tej sytuacji mamy dwie najczęściej występujące wartości: 4 i 6. W takim przypadku podaje się dwie wartości, ponieważ zmienna ma dwie dominanty. Czasem jednak można się spotkać z sytuacją, że podaje się wartość o najniższej wartości, informując przy tym, że istnieje więcej wartości modalnych. 

Dominanta (modalna) ma szczególne zastosowanie przy zmiennych nominalnych. Jako, że dla tych zmiennych nie można wyznaczyć średniej ani mediany dominanta stanowi jedną z podstawowych miar opisowych.

Przykład:
 
Ogrodnik po dniu pracy zliczył zebrane owoce: 100 jabłek, 60 śliwek, 20 gruszek i 120 truskawek.
 
Nie można obliczyć zarówno średniej ani mediany, ale można podać, że najczęściej zbieranym owocem była truskawka.

Czasem można spotkać się z pojęciem zmienna dwumodalna, bądź rozkład dwumodalny.

Dominanta (Modalna, Moda) Wasze opinie

9+9 =