Eszkola

Sześć Sigma - opis

Sześć Sigma to zestaw technik oraz narzędzi używanych do kontroli jakości. Termin ten pisany jest wielkimi literami, ponieważ został w ten sposób zarejestrowany jako znak towarowy Motoroli. Wywodzi się on z terminologii związanej z modelowaniem statystycznym procesów produkcyjnych.

Wartość Sześć Sigma została wyznaczona empirycznie. Proces Sześć Sigma to taki, w którym 99,99966% wszystkich szans na wytworzenie pewnej części cechy jest statystycznie wolny od wad.

Strategie Sześć Sigma mają na celu poprawę jakości wyników procesów poprzez identyfikację, usuwanie przyczyn wad oraz minimalizowanie wpływu zmienności w procesach produkcyjnych i biznesowych. Każdy projekt Sześć Sigma przeprowadzany w organizacji odbywa się według określonej sekwencji kroków i ma określone wartości docelowe, takie jak: 

  • zwiększenie zadowolenia klientów,
  • skrócenie czasu cyklu procesu,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia,
  • zmniejszenie kosztów,
  • wzrost zysków.

W statystyce, prawdopodobieństwo wystąpienia defektu powinno odpowiadać Sześciu Sigmom rozkładu normalnego. Ostatnie końcówki "ogonów" rozkładu zostają tylko dla braków, których pojawienie się powinno stanowić rzadkie wydarzenie w niemal bezdefektowym procesie.

Sześć Sigma Wasze opinie

2×7 =

Oprócz sześć sigma może Ci się przydać