Eszkola

Przypadki odstające w korelacji - opis

Korealcja - przypadki odstające

Aby w szybki sposób stwierdzić, czy w naszym zbiorze wyników są jakieś przypadki odstające dla analizy korelacji należy zrobić wykres rozrzutu. Na wykresie przedstawiono sytuację, w której zaobserwowano przypadek odstający (oznakowany punkt).

Korealcja - przypadki odstające

Należy zauważyć, że przypadek odstający nie pasuje do całej reszty. Można tu zaobserwować silną dodatnią zależność, aczkolwiek wartość współczynnika korelacji może być zaburzona przez jeden przypadek odstający, który zniekształca wynik. 

W takim przypadku, często eliminuje się daną obserwację ze zbioru, choć przez niektórych metodologów jest to niedozwolona praktyka. Aby móc wyeliminować dany przypadek należy dokonać dalszych obliczeń statystycznych (np. odległości Cook'a). Eliminacja uzależniona jest od ilości obserwacji, od ilości przypadków odstających oraz od wielkości "odstawania" od reszty wyników. Czasem, może wydawać się, że dane obserwacje są odstające, ale w rzeczywistości mogą być to nietypowe, ale występujące z pewną częstością przypadki, które również należy włączyć do analizy. 

Innym sposobem radzenia sobie z występowaniem licznych przypadków odstających jest wykorzystanie korelacji rho-Spearmana, która jest o odporna na występowanie takich oberwacji, ponieważ każdy obserwowany wynik przed analizą poddany jest rangowaniu.

Korealcja - przypadki odstające Wasze opinie

9-4 =