Eszkola

Siła korelacji, klasyfikacja - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Wyliczając zależność korelacyjną pomiędzy dwiema zmiennymi otrzymujemy wartość, której wartość bezwzględną (w niektórych współczynnikach korelacji otrzymujemy zarówno wartości ujemne jak i dodatnie) nazywamy siłą korelacji, siłę związku pomiędzy dwiema zmiennymi. Bardzo często pojawia się wątpliwość jak interpretować wielkość takiego współczynnika, czy oznacza on silną czy słabą zależność?

Klasyfikacja według J.Guilford'a

\(|r| = 0\) - brak korelacji
\(0,0 < |r| \leq 0,1\) - korelacja nikła
\(0,1 < |r| \leq 0,3\) - korelacja słaba 
\(0,3 < |r| \leq 0,5\) - korelacja przeciętna
\(0,5 < |r| \leq 0,7\) - korelacja wysoka
\(0,7 < |r| \leq 0,9\) - korelacja bardzo wysoka
\(0,9 < |r| < 1,0\) - korelacja niemal pełna
\(|r| = 1\) - korelacja pełna

Korelację pełną można nazwać również zależnością funkcyjną, co oznacza, że pomiędzy x i y istnieje funkcja, która odwzorowuje x w y bez występowania jakiejkolwiek reszty, błędu.

Można również spotkać się z następującą klasyfikacją:

\(0,0 \leq |r| \leq 0,2\) - brak korelacji 
\(0,2 < |r| \leq 0,4\) - korelacja słaba 
\(0,4 < |r| \leq 0,7\) - korelacja średnia
\(0,7 < |r| \leq 0,9\) - korelacja silna
\(0,9 < |r| \leq 1,0\) - korelacja bardzo silna

Należy pamiętać, że sama interpretacja siły związku jest mniej ważna niż informacja czy dana zależność jest istotna statystycznie. Jeżeli nie jest to oceniamy, że według statystyki (przyjętego poziomu istotności) uzyskana wartość jest dziełem błędu niż prawdziwej zależności. Jeżeli przyjmiemy jedną czy drugą klasyfikację nie popełnimy błędu - jeżeli posługujemy się daną skalą siły korelacji należy na wstępie zaznaczyć z jakiej korzystamy w przedstawieniu wyników.
Siła korelacji - klasyfikacja Wasze opinie

4×3 =