Eszkola

Wykresy rozrzutu - wykres korelacji - opis

Powyżej zamieściliśmy link do generatora wykresów, w którym można utworzyć wykres rozrzutu.

Graficzną interpretacją korelacji jest tzw. wykres rozrzutu. Poniżej został zaprezentowany jeden z takich wykresów. Wykres ten został stworzony jako dwuwymiarowa płaszczyzna, gdzie jedna oś odpowiada wynikom dla jednej zmiennej, natomiast druga oś odpowiada wynikom drugiej zmiennej. Przy analizie korelacji - związku dwóch zmiennych poszczególne osoby badane analizowane są poprzez pryzmat dwóch zmiennych. Punkty na wykresie odpowiadają poszczególnym przypadkom/osobom badanym. Każda z osób badanych ma przypisany wynik dla zmiennej na osi x i na osi y.

Wykresy rozrzutu - wykres korelacji

Należy zauważyć, że skala osi nie zaczyna się od 0 i nie dąży do +/- nieskończoności. Nie należy mylić tego rodzaju wykresu z osią współrzędnych. Skala w wykresie rozrzutu zawsze odzwierciedla skalę dla danej zmiennej. Wykres te mają odzwiercidlać wzajemne relacje pomiędzy dwiema zmiennymi - korelacje. Zazwyczaj sens stosowania korelacji ogranicza się do zmiennych mierzonych na skali ilościowej. Jeżeli mielibyśmy dwie zmienne o charakterze 0-1 (nominalnym, dychotomicznym) to na wykresie otrzymalibyśmy 4 punkty, co w interpretacji jakiegokolwiek związku nie ma sensu.

Już sama obserwacja wykresu rozrzutu może dostarczyć ważnych informacji, a czasem nawet uchronić od poważnego błędu, czyli zakwalifikowaniu przypadków odstających. 

W oddzielnym artykule - Interpretacja wykresów rozrzutu - zamieściliśmy metody analizy wykresów rozrzutu.

Wykresy rozrzutu - wykres korelacji Wasze opinie

5+6 =