Eszkola

Wykresy rozkładów asymetrycznych - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Na poniższych wykresach zaprezentujemy Państwu rozkłady przykładowych zmiennych obrazujące występowanie asymetrii prawo i lewostronnej. 

Asymetria prawostronna, rozkład prawoskośny, dodatnioskośny:
 

Wykresy rozkładów asymetrycznych

Przykład zmiennej zaprezentowaliśmy Państwu przy opisie idei skośności. Większość zatrudnionych osób w firmie X zarabia jakąś kwotę, o wiele niższą niż pensja najważniejszych osób w tej firmie, których dochody o wiele znaczniej przewyższają zarobki pozostałych osób pracujących w firmie. Na przykład, średnio firma płaci swoim wszystkim 50 pracownikom 2,5 tyś zł, z czego 5 osób zarabia ponad 6 tyś zł, a 25 pracowników poniżej 2 tyś zł. 

Asymetria lewostronna, rozkład lewoskośny, ujemnoskośny:
 

Wykresy rozkładów asymetrycznych

Przykład zmiennej o lewostronnej asymetrii mogą by oceny uczniów z jakiegoś "łatwego" przedmiotu, np. plastyka. Nauczyciel stawia swoim uczniom w większości bardzo dobre oceny. Jednakże nieliczne osoby, pomimo "przyjacielskiego podejścia" nauczyciela nie wywiązało się z żadnych obowiązków i otrzymało złe oceny. Te nieliczne osoby "zaniżają" średnią. Większość uczniów ma oceny powyżej średniej dla całej klasy. 


Wykresy rozkładów asymetrycznych Wasze opinie

9-1 =