Eszkola

Kwartyle, miary statystyczne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Kwartyle

Kwartyle dzielą wszystkie nasze obserwacje na cztery równe co do ilości obserwacji grupy (w teorii). 

Kwartyl pierwszy (Q1) dzieli dzieli obserwacje w stosunku 25% - 75%, co oznacza, że 25% obserwacji jest niższa bądź równa wartości I-ego kwartyla, a 75% obserwacji jest równa bądź większa niż wartość I-ego kwartyla

Kwartyl drugi (Q2), inaczej zwany medianą dzieli obserwacje na dwie części w stosunku 50%-50%. Szerzej mediana została opisana w innym artykule - Mediana

Kwartyl trzeci (Q3) dzieli obserwacje w stosunku 75% - 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości III-ego kwartyla, a 25% obserwacji jest równa bądź większa niż wartość III-ego kwartyla.Można zatem zauważyć, że kwartyle określają nam wartości podziału badanej grupy w założonych proporcjach. Dla mediany określaliśmy tylko punkt podziału dla połowy przypadków, kwartyle dzielą naszą zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100% (ale oczywiście nie podaje się czwartego kwartyla ponieważ jest to wynik maksymalny i nie stanowi on wartości informacyjnej - 100% osób uzyskało wynik równy bądź niższy od wartość kwartyla IV-ego). Kwartyle dają nam pogląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik. 

Przykład:

Jednoroczny Jaś mierzy 78cm. Kwartyl pierwszy w populacji jednorocznych chłopców dla wzrostu wynosi 78cm. Oznacza to, że 75% jednorocznych chłopców ma wzrost równy Jasiowi bądź wyższy.

Kwartyle Wasze opinie

7×3 =