Eszkola

Test Shapiro-Wilka - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Test Shapiro-Wilka służy do testowania podobieństwa rozkładu danej zmiennej do rozkładu normalnego. Za pomocą tego testu, sprawdzamy czy interesujące nas zmienne mają rozkłady zbliżone do rozkładu normalnego. 
 
Test Shapiro-Wilka testuje hipotezę zerową o tym, że rozkład naszej zmiennej jest zbliżony do normalnego. Z tego wynika, że istotny wynik testu Shapiro-Wilka świadczy o tym, że rozkład zmiennej obserwowanej nie jest podobny do rozkładu normalnego. 
 
Testowanie normalności rozkładu jest wymagane przy użyciu testów parametrycznych, np: testy t-Studenta, analiza wariancji. 

Wzór testu Shapiro-Wilka ma postać: wzór na test Shapiro-Wilka

Ostatnimi czasy statystycy podkreślają fakt, że test Shapiro-Wilka ma większą moc niż test Kołmogorowa-Smirnowa. Jednakże zarówno jeden i drugi może być wykorzystywany przy określaniu podobieństwa rozkładu zmiennej do rozkładu normalnego. 

 

 

Test Shapiro-Wilka Wasze opinie

7-1 =