Eszkola

Wykres kolumnowy - opis

Wykres kolumnowy

Wykres kolumnowy najczęściej stosowany jest w celu zaprezentowania poziomu danej zmiennej dla kilku analizowanych grup. Innymi słowy, służy on graficznej prezentacji różnic pomiędzy grupami pod względem danej cechy. Analizowana cecha na wykresie ma charakter liczbowy. Kolumny mogą prezentować średnie poziomy danej cechy w badanych grupach jak również liczbę oberwacji.


Wykres kolumnowy

Na wykresie powyżej zaprezentowano średni wiek kobiet i mężczyzn w badanej przez nas grupie. Można zauważyć, że kobiety były starsze w badanej grupie niż mężczyźni. 

Wykresy kolumnowe służą graficznemu porównaniu grup. Za pomocą tej formy możemy przedstawić skalę różnic pomiędzy analizowanymi grupami. Bardziej zaawansowaną formę wykresu kolumnowego zaprezentowano poniżej. 


Wykres kolumnowy

Nauczyciel przedstawił średnią ocen uczniów z klasy A i klasy B z dwóch przedmiotów: z języka polskiego oraz matematyki. Analiza wykresów pozwoliła wywnioskować mu, że uczniowie z klasy A mieli lepsze oceny z matematyki niż z języka polskiego, natomiast uczniowie z klasy B na odwrót. Analiza wykresu pozwoliła mu również na inny rodzaj interpretacji. Mianowicie, uczniowie z klasy A mieli gorsze oceny z języka polskiego w porównaniu do uczniów z klasy B, natomiast uczniowie z klasy B mieli gorsze oceny z matematyki w porównaniu do uczniów z klasy A. Wykres kolumnowy umożliwia w szybki sposób zidentyfikować różnice pomiędzy analizowanymi grupami. Jednakże istnieje znacząca wada wykresów kolumnowych, mianowicie - jednostka pomiarowa, skala. Proszę spojrzeć na wykres powyżej i na wykres zaprezentowany poniżej. 

Wykres kolumnowy

Są to te same dane. Wykresy różnią się między sobą zastosowaną skalą prezentacji wyników średnich ocen. W pierwszym przypadku zastosowano mały rozstęp skali, sprawiając, że odnotowane różnice wydały się większe. W drugim przypadku zastosowano skalę 2-5, czyli standardowy rozstęp ocen, sprawiając, że różnice pomiędzy grupami nie wydają się być zbyt znaczne. 

To właśnie jest wada wykresów kolumnowych. Często za pomocą skali można manipulować odbiór wykresu, chcą stworzyć odpowiedni efekt. Analizując wykresy kolumnowe należy zawsze zwracać uwagę na zastosowaną skalę. Idąc dalej, w analizie grup powinno się zastosować odpowiedni test statystyczny, aby stwierdzić, czy odnotowane różnice są istotne statystycznie. Praktyka sugeruje, że w przypadku nieistotnych statystycznie różnic wykresu nie powinno się przedstawiać (brak różnic), a w przypadku istotnych możemy zmienić skalę, w celu uwypuklenia odnotowanych istotnych statystycznie różnic. 

Wykres kolumnowy Wasze opinie

1+4 =