Eszkola

Ekonomia wzory

 1. Agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza
 2. Cenowa elastyczność podaży
 3. Cenowa elastyczność podaży pracy
 4. Cenowa elastyczność popytu
 5. Dochód narodowy
 6. Dywidenda przypadająca na jedną akcję
 7. Efektywność prywatna konsumenta
 8. Efektywność prywatna producenta
 9. Efektywność społeczna
 10. Efektywność społeczną w sferze konsumpcji
 11. Efektywność społeczna w sferze produkcji
 12. Efektywność społeczna w sferze wymiany
 13. Elastyczność dochodowa popytu
 14. Elastyczność mieszana popytu
 15. Funkcja produkcji
 16. Mnożnik inwestycyjny
 17. Mnożnik kapitału własnego
 18. Mnożnik pieniężny
 19. Mnożnik podatkowy
 20. Mnożnik wydatków rządowych
 21. Ogólna funkcja podaży pieniądza
 22. Oscylator CCI
 23. Oscylator stochastyczny K%D
 24. Oscylator Williamsa %R
 25. PKB metodą sumowania wydatków
 26. PKB metodą sumowania dochodów
 27. PKB w cenach czynników produkcji
 28. PKB w cenach rynkowych
 29. PNB metodą sumowania wydatków
 30. PNB w cenach czynników produkcji
 31. PNN w cenach czynników produkcji
 32. Próg rentowności
 33. Równanie obiegu pieniądza
 34. Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym
 35. Równanie wymiany towarowej
 36. Równowaga gospodarcza
 37. Saldo bilansu obrotów bieżących
 38. Saldo bilansu płatniczego
 39. Stopa bezrobocia
 40. Stopa całkowitych rezerw banków
 41. Stopa inflacji
 42. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego
 43. Stopa wzrostu gospodarczego
 44. Transakcyjny popyt na pieniądz
 45. Użyteczność krańcowa
 46. Wartość globalna
 47. Wielkość odsetek od kwoty zaległości
 48. Wielkość zasobu bezrobocia
 49. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy
 50. Wskaźnik cen
 51. Wskaźnik cena do wartości księgowej C/WK
 52. Wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF
 53. Wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV
 54. Wskaźnik ceny do zysku C/Z
 55. Wskaźnik impetu momentum
 56. Wskaźnik obrotu aktywami
 57. Wskaźnik OBV
 58. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 59. Wskaźnik siły względnej RSI
 60. Wskaźnik stopy bezrobocia
 61. Wskaźnik stopy dywidendy
 62. Wskaźnik zmiany ROC
 63. Wskaźniki pokrycia majątku
 64. Wskaźniki rentowności majątku ROA
 65. Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa
 66. Wskaźniki zadłużenia
 67. Wskaźniki zdolności do obsługi długu
 68. Wskaźniki zyskowności sprzedaży
 69. Współczynnik aktywności zawodowej
 70. Współczynnik kreacji depozytów
 71. Zamierzone inwestycje
 72. Zasoby siły roboczej
 73. Łączny popyt na pieniądz