Ekonomia wzory

  1. Agregatowy popyt na nominalne zasoby pieniądza
  2. Cenowa elastyczność podaży
  3. Cenowa elastyczność podaży pracy
  4. Cenowa elastyczność popytu
  5. Dochód narodowy
  6. Dywidenda przypadająca na jedną akcję
  7. Efektywność prywatna konsumenta
  8. Efektywność prywatna producenta
  9. Efektywność społeczna
  10. Efektywność społeczną w sferze konsumpcji
  11. Efektywność społeczna w sferze produkcji
  12. Efektywność społeczna w sferze wymiany
  13. Elastyczność dochodowa popytu
  14. Elastyczność mieszana popytu
  15. Funkcja produkcji
  16. Mnożnik inwestycyjny
  17. Mnożnik kapitału własnego
  18. Mnożnik pieniężny
  19. Mnożnik podatkowy
  20. Mnożnik wydatków rządowych
  21. Ogólna funkcja podaży pieniądza
  22. Oscylator CCI
  23. Oscylator stochastyczny K%D
  24. Oscylator Williamsa %R
  25. PKB metodą sumowania wydatków
  26. PKB metodą sumowania dochodów
  27. PKB w cenach czynników produkcji
  28. PKB w cenach rynkowych
  29. PNB metodą sumowania wydatków
  30. PNB w cenach czynników produkcji
  31. PNN w cenach czynników produkcji
  32. Próg rentowności
  33. Równanie obiegu pieniądza
  34. Równanie popytu na pieniądz w ujęciu realnym
  35. Równanie wymiany towarowej
  36. Równowaga gospodarcza
  37. Saldo bilansu obrotów bieżących
  38. Saldo bilansu płatniczego
  39. Stopa bezrobocia
  40. Stopa całkowitych rezerw banków
  41. Stopa inflacji
  42. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego
  43. Stopa wzrostu gospodarczego
  44. Transakcyjny popyt na pieniądz
  45. Użyteczność krańcowa
  46. Wartość globalna
  47. Wielkość odsetek od kwoty zaległości
  48. Wielkość zasobu bezrobocia
  49. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej firmy
  50. Wskaźnik cen
  51. Wskaźnik cena do wartości księgowej C/WK
  52. Wskaźnik ceny do przepływu pieniężnego P/CF
  53. Wskaźnik ceny do wartości księgowej P/BV
  54. Wskaźnik ceny do zysku C/Z
  55. Wskaźnik impetu momentum
  56. Wskaźnik obrotu aktywami
  57. Wskaźnik OBV
  58. Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
  59. Wskaźnik siły względnej RSI
  60. Wskaźnik stopy bezrobocia
  61. Wskaźnik stopy dywidendy
  62. Wskaźnik zmiany ROC
  63. Wskaźniki pokrycia majątku
  64. Wskaźniki rentowności majątku ROA
  65. Wskaźniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa
  66. Wskaźniki zadłużenia
  67. Wskaźniki zdolności do obsługi długu
  68. Wskaźniki zyskowności sprzedaży
  69. Współczynnik aktywności zawodowej
  70. Współczynnik kreacji depozytów
  71. Zamierzone inwestycje
  72. Zasoby siły roboczej
  73. Łączny popyt na pieniądz