Eszkola

Wzór na wartość globalną (WG) wzór

Wzór na wartość globalną ma postać:

\(WG = W_p + W_z + W_d\)


gdzie:

\(W_p = W_a\)

\(W_z = W_m + W_n\)

\(W_p + W_z = W_a + W_m + W_n\)

\(W_d = W_{pln} + W_{zy}\)

\(WG = W_a + W_m + W_n + w_{pln} + W_{zy}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(WG\) - wartość globalna

\(W_p\) - wartość przeniesiona

\(W_z\) - wartość zachowana

\(W_d\) - wartość dodana

\(W_a\) - wartość amortyzacji (wartość przeniesiona)

\(W_m\) - wartość materiałów

\(W_n\) - wartość usług

\(W_{pln}\) - wartość płac pracowników najemnych

\(W_{zy}\) - wartość zysków


Można zatem powiedzieć, że wartość globalna jest sumą wartości amortyzacji, materiałów, usług, płac pracowników najemnych oraz zysków.

Wzór na wartość globalną (WG) - jak stosować w praktyce?

3×1 =