Eszkola

Wzór na wskaźnik impetu Momentum wzór

Wzór na wskaźnik impetu - momentum ma postać:

\(M = P_t - P_{t-n}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(M\) - wskaźnik impetu

\(P_t\) - kurs w danym czasie t

\(P_{t-n}\) - kurs sprzed n dni od czasu t


Aby wyznaczyć wartość wskaźnika impetu należy od kursu w danym dniu odjąć kurs sprzed n dni, np. 10 dni.

Wzór na wskaźnik impetu Momentum - jak stosować w praktyce?

3+1 =

Oprócz - wzór na wskaźnik impetu momentum może Ci się przydać