Eszkola

Przelicznik walut

Kalkulator walutowy – kalkulator do przeliczania wartości danej sumy pieniędzy pomiędzy wybraną walutą a polskim złotym (PLN). Na początku wybieramy walutę, następnie ustalamy kurs przeliczenia. Do wyboru: dowolny kurs wprowadzany ręcznie, średni kurs danej waluty według NBP z danego dnia oraz możliwość podania dwóch cen, dla kupna (przez nas) waluty jak i sprzedaży jej. W pasku poniżej pojawia się informacja, jaki kurs waluty przyjęto do wyliczeń. W polach poniżej wybieramy interesujące nas zagadnienie, które chcemy obliczyć. Pola z białym są modyfikowalne przez użytkownika – po kliknięciu pojawia się możliwość wprowadzenia odpowiedniej wartości.

Kurs:

Data:

Kupno:

Kurs kupna oznacza tutaj kurs, po którym kupujemy walutę a kantor / bank / inna osoba nam ją sprzedaje.

Sprzedaż:

Kurs sprzedaży oznacza tutaj kurs, po którym sprzedajemy walutę a kantor / bank / inna osoba ją od nas kupuje

Kurs kupna dla USD wynosi: 232

Kurs sprzedaży dla USD wynosi: 232

Kupując

USD

musimy wydać

Sprzedając

USD

otrzymamy

Pożyczając

USD

musimy spłacić

Mając

USD

otrzymamy

jeżeli kurs będzie wynosił

Zapłacimy

za

USD

jeżeli kurs będzie wynosił

Płacąc za towar

USD

wydajemy

Sprzedając towar za

USD

otrzymamy

Gdy kupujemy

USD

po kursie

a sprzedajemy

USD

po kursie

to mamy

Przelicznik walut Wasze wyniki

8-2 =