Eszkola

Kalkulator średniej

Narzędzie to służy do wyliczania różnego rodzaju średnich – średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, kwadratowa, sześcienna, potęgowa, rozstępu, winsorowska, ucinana, ważona oraz w celach porównawczych: mediana, która to stanowi (tak jak klasyczna średnia) rodzaj miary tendencji centralnej. W oknie dialogowym zaznacza się rodzaj średniej, którą chcemy obliczyć a poniżej wprowadzamy zmienne. Po kolejnych polach możemy poruszać się za pomocą strzałek klawiaturowych, tabulacji. Możemy również wkleić dane z Excela (należy kliknąć w dane pole, od którego chcemy wkleić dane i nacisnąć kombinację klawiszy: ctrl-v). W oknie z lewej strony będą prezentowane poszczególne wyniki.
W przypadku obliczania średniej ważonej pojawi się dodatkowa kolumna w celu wprowadzenia wag poszczególnych obserwacji

1. Co chcesz zrobić?

2. Twoje dane:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. Wynik:

Kalkulator średniej Wasze wyniki

7-3 =