Eszkola

Kalkulator funkcji liniowej

OPIS.
Kalkulator składa się z dwóch równoważnych części. W pierwszej użytkownik może podać współczynniki \(a,b\) funkcji o postaci \(f(x)=ax+b\). Po podaniu współczynników w oknie wynikowym pojawią się informacje o miejscu zerowym \(x_0\), miejscu przecięcia z osią OY \(y_0\).
W drugiej części użytkownik może podać dwa punkty o współrzędnych odpowiednio \((x_1,y_1),(x_2,y_2)\) przez które przechodzi funkcja, a uzupełnione zostanie pole wynikowe, w którym pokaże się postać funkcji \(f(x)=ax+b\), informacje o miejscu zerowym  \(x_0\), miejscu przecięcia z osią OY \(y_0\)

 

\( a = \) \( b = \)
\( x_1 = \) \( y_1 = \)
\( x_2 = \) \( y_2 = \)

Kalkulator funkcji liniowej Wasze wyniki

8-3 =