Eszkola

Mapa serwisu - tablice

Chemia

 1. Aminokwasy
 2. Barwa płomienia
 3. Barwy roztworów
 4. Cząstki elementarne
 5. Długości wiązań
 6. Energia jonizacji pierwiastków
 7. Energia sieci krystalicznych
 8. Energia wiązania
 9. Gęstość d (g/cm^3) wodnych roztworów kwasów i zasad w temp. 20 st. Celsjusza
 10. Gęstość wodnych roztworów soli nieorganicznych
 11. Gęstość wody w zależności od temperatury
 12. Grupy funkcyjne związków organicznych
 13. Iloczyny (stałe) rozpuszczalności substancji
 14. Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej
 15. Interaktywna tablica rozpuszczalności
 16. Mieszaniny oziębiające
 17. Momenty dipolowe
 18. Nadnapięcia wodoru, tlenu i metali na różnych elektrodach
 19. Paliwa gazowe
 20. pH soków owocowych
 21. Pochodne węglowodorów
 22. Podstawniki pierścienia aromatycznego
 23. Podstawowe właściwości gazów i par
 24. Podział rozpuszczalników
 25. Potencjały normalne wybranych półogniw
 26. Powinowactwo elektronowe
 27. Rozmieszczenie elektronów w atomach
 28. Rozpuszczalność gazów w wodzie w zależności od temperatury
 29. Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury
 30. Skład izotopowy pierwiastków
 31. Stałe dielektryczne rozpuszczalników (względne przenikalności elektryczne)
 32. Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temp. 298 K
 33. Stałe ebulioskopowe i krioskopowe
 34. Szereg elektrochemiczny (napięciowy) pierwiastków
 35. Szeregi homologiczne
 36. Typy wiązań chemicznych
 37. Układ okresowy pierwiastków
 38. Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia
 39. Wskaźniki pH
 40. Właściwości fizyczne niektórych związków nieorganicznych
 41. Właściwości fizyczne niektórych związków organicznych
 42. Właściwości i niektórych ciał stałych
 43. Właściwości niektórych cieczy
 44. Właściwości termochemiczne związków organicznych
 45. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych