Eszkola

Nazwy dużych liczb

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W  tabeli poniżej zamieszczono nazwy dużych liczb oraz ich przedstawienie w postaci potęgi liczby 10.

Nazwa liczby Liczba w postaci potęgi liczby 10
tysiąc  103 = 1 000
milion  106 = 1 000 000
miliard  109 = 1 000 000 000
bilion  1012 = 1 000 000 000 000
biliard  1015 = 1 000 000 000 000 000
trylion  1018 = 1 000 000 000 000 000 000
tryliard  1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000
kwadrylion  1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadryliard  1027 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintylion  1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
sekstylion  1036 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
septylion  1042 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
oktylion  1048 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
nonylion  1054 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
decylion  1060 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
centylion  10600

1 000 000 000 000 000 000
1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000