Eszkola

Liczby niewymierne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczby niewymierne to liczby nie będące liczbami wymiernymi, czyli takie liczby których nie można zapisać w postaci ułamka zwykłego (ilorazu) dwóch liczb całkowitych, gdy druga jest większa od zera. Rozwinięcie dziesiętne liczby niewymiernej jest nieskończone i nieokresowe. Liczby wymierne są przeciwieństwem liczb wymiernych, i wraz z liczbami wymiernymi tworzą zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Zbiór liczb niewymiernych oznaczamy jako \(NW\). Moc zbioru liczb niewymiernych wynosi continuum \(\mathfrak{c}\).

Przykłady liczb niewymiernych:  \(\pi, \: e, \: \sqrt{2}, \: \sqrt{3}, \: \sqrt{17}\) 

Jednak nie każdy pierwiastek jest liczbą niewymierną np.: \(\sqrt{9} = 3 = \dfrac{3}{1}\)

Liczby niewymierne Wasze opinie

8-2 =