Eszkola

Zdarzenia przeciwne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Zdarzenia przeciwne– są to dwa zdarzenia z jednej rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), których suma jest zdarzeniem pewnym (AυB= Ω) oraz część wspólna jest zbiorem pustym(A∩B =∅), czyli iloczynem każdych dwóch różnych zdarzeń jest zbiór pusty. Zdarzenia przeciwne tworzą układ zupełny zdarzeń. Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A oznacza się A’, analogicznie zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A’ jest zdarzenie A.

Przykład: Jednokrotny rzut kostką, zdarzenie A – wypadną parzyste liczby oczek, zdarzenie B – wypadną nieparzyste liczby oczek. Każdy wynik doświadczenia losowego sprzyja jednemu ze zdarzeń, ale nie sprzyja obu jednocześnie. Zdarzenia A i B są zdarzeniami przeciwnymi, są też zdarzeniami rozłącznymi, bo ich część wspólna to zbiór pusty. Zdarzenie B można oznaczyć jako A’ by bardziej zobrazować, że zdarzenie przeciwne do zdarzenia A to zdarzenie A’.

Zdarzenia przeciwne Wasze opinie

6+5 =