Eszkola

Wariacja bez powtórzeń wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wariacją k-elementową bez powtórzeń zbioru n-elementowego \(k \leq n\) nazywamy każdy k-wyrazowy ciąg różnowartościowy, którego wyrazami sa elementy danego zbioru

Liczba wszystkich różnych k-elemntowych wariacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego jest równa:

\(V_{n}^{k} = \dfrac{n!}{(n - k)!}\),    gdzie   \(k \leq n, \:   n, k \in N^+\)

 

 

 

 

 

Wariacja bez powtórzeń - jak stosować w praktyce?

4×7 =