Eszkola

Zdarzenia rozłączne - opis

Zdarzenia rozłączne – (lub zdarzenia wyłączające się; zdarzenia wykluczające się), są to dwa zdarzenia należące do tej samej rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), które nie mają części wspólnej lub ich część wspólna jest zbiorem pustym. O zdarzeniach rozłącznym mówimy wtedy, jeśli każdy wynik zdarzenia losowego, który sprzyja jednemu zdarzeniu jednocześnie nie sprzyja drugiemu zdarzeniu. Jeśli suma dwóch zdarzeń rozłącznych byłaby zdarzeniem pewnym to byłyby to zdarzenia przeciwne (A’)-  możemy inaczej powiedzieć to samo - jeśli każdy wynik (zdarzenie elementarne) należałby do jednego z dwóch zdarzeń rozłącznych to mówilibyśmy o zdarzeniach przeciwnych.

Przykład: Dwukrotny rzut kostką, zdarzenie A – na każdej kostce wypadnie taka sama ilość oczek, zdarzenie B – suma oczek będzie wynosiła 5. Żaden wynik sprzyjający jednemu zdarzeniu nie sprzyja jednocześnie drugiemu. Możemy też rozpisać zdarzenia wpisując liczbę wyrzuconych oczek, jako wynik zdarzenia losowego, wtedy:

Zdarzenie A = {(11), (22), (33), (44), (55), (66)}

Zdarzenie B = {(14), (23), (32), (41)}

Wynika z tego, że

A∩B = ∅.

Zdarzenia rozłączne Wasze opinie

2+5 =