Eszkola

Przestrzeń probabilistyczna - opis

Przestrzeń probabilistyczna – jest to trójka (Ω, F, P) gdzie:

1)      Ω jest to zbiór wszystkich wyników doświadczenia,

2)      F jest to rodzina podzbiorów zbioru Ω, F nazywa się rodziną zdarzeń losowych lub przestrzenią zdarzeń losowych,

3)      P jest prawdopodobieństwem zaistnienia zdarzenia F.

 
Uogólniając i wyjaśniając przestrzeń probabilistyczna służy do dokładnego opisu zjawiska losowego bez uwzględniania czynników zewnętrznych np. przy rzucie kostką taka przestrzeń wyznacza nam idealnie wywarzoną kostkę, która pada na zawsze tak samo chropowate płaskie podłoże gdzie grawitacja jest zawsze taka sama, nie ma oporów wiatru, rzut jest zawsze losowy (nieobarczony powtarzalnością ruchu ludzkiej ręki) itd. Przestrzeń probabilistyczna wyznacza nam idealnie matematyczne zasady i pozwala z doskonałą dokładnością wyznaczać prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia.

Przestrzeń probabilistyczna Wasze opinie

5×6 =