Eszkola

Środek symetrii

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Środek symetrii figury jest to punkt względem którego figura ta jest do siebie środkowosymetryczna. Figura taka, gdy zostanie obrócona o 180o wokół swojego środka symetrii nałoży się na siebie. Figura, która posiada środek symetrii nazywamy środkowo-symetryczną.

Jeżeli \(S_O(f) = f\), to punkt \(O\) nazywamy środkiem symetrii figury \(f\).

Przykłady figur posiadających środek symetrii:
  • prostokąt,
  • kwadrat,
  • sześciokąt foremny,
  • koło,
  • okrąg,
  • prosta.


Przykłady figur nieposiadających środka symetrii:

  • trapez,
  • trójkąt,
  • pięciokąt foremny.