Eszkola

Środek symetrii - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Środek symetrii figury jest to punkt względem którego figura ta jest do siebie środkowosymetryczna. Figura taka, gdy zostanie obrócona o 180o wokół swojego środka symetrii nałoży się na siebie. Figura, która posiada środek symetrii nazywamy środkowo-symetryczną.

Jeżeli \(S_O(f) = f\), to punkt \(O\) nazywamy środkiem symetrii figury \(f\).

Przykłady figur posiadających środek symetrii:


Przykłady figur nieposiadających środka symetrii:

 

Środek symetrii Wasze opinie

3+7 =