Symetralna boku trójkąta

Symetralną boku trójkąta nazywamy prostopadłą do tego boku i przechodzącą przez jego środek. Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków przecinające się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka