Eszkola

Symetralna boku trójkąta - opis

Symetralną boku trójkąta nazywamy prostopadłą do tego boku i przechodzącą przez jego środek. Każdy trójkąt ma trzy symetralne boków przecinające się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

Symetralna boku trójkąta Wasze opinie

3+4 =