Eszkola

Obwód rombu - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Romb (ukośnik, deltoid) to równoległobok potocznie nazywany kopniętym kwadratem. Własności rombu:

  • suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 360º, a suma miar dwóch sąsiednich katów wynosi 180º
  • przekątne (osie symetrii) są dwusiecznymi kątów, i przecinają się w połowie długości pod kątem prostym, dzieląc romb na cztery przystające trójkąty
  • wszystkie boki są tej samej długości
  • Przeciwległe kąty maja ta samą miarę

Obwód rombu obliczamy dodając długości wszystkich boków:
Obwód rombu

O = 4 · a

gdzie a to bok rombu

Przykład 1. Oblicz obwód rombu o boku 3 cm.

O = 4 · a
O = 4 · 3 cm = 12 cm

Odp. Obwód rombu wynosi 12 cm.

Obwód rombu Wasze opinie

7+7 =