Eszkola

Obwód prostokąta - opis

Prostokąt to wielokąt, który ma:

  • wszystkie katy proste
  • przeciwległe boki tej samej długości i są do siebie równoległe
  • przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty przystające
  • przekątne równej długości, które przecinają się w połowie
  • punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie

Obwód prostokąta

Obwód prostokąta obliczamy dodając wszystkie długości boków.

O = 2a + 2b

Przykład 1. Oblicz obwód prostokąta wiedząc, że jego boki mają długość 2 cm i 5 cm.

O = 2a + 2b
O = 2 * 2 cm + 2 * 5 cm = 4 cm + 10 cm = 14 cm

Odp. Obwód prostokąta wynosi 14 cm

 

Obwód prostokąta Wasze opinie

1×3 =

Oprócz obwód prostokąta może Ci się przydać