Eszkola

Pole prostokąta - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty są proste, przekątne są tej samej długości i przecinają się w połowie. Pole prostokąta możemy obliczyć ze wzoru:

Pole prostokąta

P = a · b                albo                \(P = {1 \ \over 2}d^2sinγ\)

 

gdzie a i b to boki prostokąta, γ to kąt jaki tworzą ze sobą przekątne. Ważną rzeczą przy obliczaniu pól są jednostki. Pole powierzchni każdej figury jest wyrażane w jednostkach kwadratowych czyli cm2, m2 dm2 itd.

Przykład 1. Oblicz pole prostokąta o bokach 3 cm i 5 cm.

P = a · b 
P = 3 cm * 5 cm = 15 cm2

Odp. Pole prostokąta wynosi 15 cm2

Pole prostokąta Wasze opinie

2+4 =