Eszkola

Pole równoległoboku - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Równoległobok to taki czworokąt który ma dwie pary boków równoległych. potocznie nazywany "kopniętym prostokątem".

Właściwości:

  • przekątne przecinają się pod katem prostym i dzielą się na połowy
  • przeciwległe boki i kąty są sobie równe]
  • suma sąsiednich kątów wynosi 180º

Pole równoległoboku obliczamy:

Pole równoległoboku

P = b· h

gdzie b to długości bok równoległoboku, h to wysokość opuszczona na ten bok

Przykład 1. Oblicz pole równoległoboku o boku długości 6 cm i wysokości na niej opuszczonej długości 5 cm.

P = b· h
P = 6 cm * 5 cm = 30 cm2

Odp. Pole równoległoboku wynosi 30 cm2

Pole równoległoboku Wasze opinie

9-1 =