Eszkola

Pole koła - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Koło to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie, których odległość od środka (pewien ustalony punkt na płaszczyźnie) jest mniejsza lub równa promieniowi (pewna zdefiniowana odległość na tej płaszczyźnie).

Pole koła

Pole koła jest proporcjonalny do promienia podniesionego do kwadratu. Im większa średnica tym większy obwód, współczynnikiem proporcjonalności jest liczba π. Można to zapisać za pomocą wzoru:

P = πr2

gdzie r to promień koła

Przykład 1. Oblicz pole koła o promieniu 4 cm.

P = πr2
P = 3,14 * (4 cm)2 = 43,96 cm2

Odp Pole koła wynosi 43,96 cm2

Pole koła Wasze opinie

8-4 =